Tin cậy

Zoog VPN - Internet freedom, security and privacy

appstv
34.69MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 5k - 25k
Phiên bản 2.1.2 3 ngày trước

Mô tả của Zoog VPN - Internet freedom, security and privacy

ZoogVPN offers all-in-one unblock, online privacy and security solution. Get a leading VPN with blazing fast speed for accessing geo-restricted services while ensuring your online privacy and security with military grade encryption.

We are constantly updating our VPN app, so your feedback is much appreciated!

Features:

✓ Free to download, without ads and free forever with monthly 2GB+ usage

✓ Includes free US, UK and NL VPN locations

✓ Over 37+ premium locations from 23+ countries from around the world

✓ Easy to use UI with one tap connect

✓ Unblock websites & apps bypassing censorship including YouTube, BBC iPlayer (premium), ITV Hub (premium), US Netflix (premium), Facebook and many more.

✓ Secure your public Wi-Fi connection

✓ Protect your privacy & anonymity

✓ Auto-connect to fastest VPN location

✓ Auto-connect VPN on app launch

✓ Auto-reconnect VPN on disconnect

✓ Connection stats graphics

✓ Choice of UDP or TCP

► Unblock websites, apps and services
Instantly gain access to any website or app without geographic restrictions and censorship from anywhere in the world. Unblock streaming and social apps including Netflix, ITV Hub, YouTube and Facebook.

► Public Wi-Fi security
Full military-grade encryption on unsecured public Wi-Fi ensuring protection against hackers, government agencies and snoopers. Your password and your personal data are fully secure when running ZoogVPN.

► Privacy & anonymity online
Avoid being tracked online and protect your identity from your ISP or government agencies by masking your real IP. We fully respect your privacy by keeping zero logs.

► Blazing fast VPN
Experience fast downloads and streaming in superb HD quality with a network of dedicated high-speed 1Gbps VPN nodes all across the world.

Please see ZoogVPN's Privacy Policy https://zoogvpn.com/privacy and Terms of Service https://zoogvpn.com/terms.
ZoogVPN cung cấp giải pháp bỏ chặn tất cả trong một, giải pháp bảo mật và quyền riêng tư trực tuyến. Nhận một VPN hàng đầu với tốc độ nhanh để truy cập các dịch vụ bị giới hạn địa lý trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật trực tuyến của bạn với mã hóa cấp quân sự.

Chúng tôi liên tục cập nhật ứng dụng VPN của mình, vì vậy phản hồi của bạn được đánh giá cao!

Tính năng, đặc điểm:

✓ Miễn phí tải xuống, không có quảng cáo và miễn phí mãi mãi với mức sử dụng 2GB + hàng tháng

✓ Bao gồm các địa điểm VPN Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và NL miễn phí

✓ Hơn 37+ địa điểm cao cấp từ hơn 23 quốc gia trên toàn thế giới

✓ Dễ dàng sử dụng UI với một lần kết nối

✓ Bỏ chặn các trang web và ứng dụng bỏ qua kiểm duyệt bao gồm YouTube, BBC iPlayer (cao cấp), ITV Hub (cao cấp), US Netflix (cao cấp), Facebook và nhiều hơn nữa.

✓ Bảo mật kết nối Wi-Fi công cộng của bạn

✓ Bảo vệ sự riêng tư và ẩn danh của bạn

✓ Tự động kết nối với vị trí VPN nhanh nhất

✓ Tự động kết nối VPN khi khởi chạy ứng dụng

✓ Tự động kết nối lại VPN khi ngắt kết nối

✓ Đồ họa thống kê kết nối

✓ Lựa chọn UDP hoặc TCP

► Bỏ chặn các trang web, ứng dụng và dịch vụ
Ngay lập tức có được quyền truy cập vào bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào mà không bị hạn chế về địa lý và kiểm duyệt từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Bỏ chặn các ứng dụng phát trực tuyến và xã hội bao gồm Netflix, ITV Hub, YouTube và Facebook.

► Bảo mật Wi-Fi công cộng
Mã hóa cấp độ quân sự đầy đủ trên Wi-Fi công cộng không bảo đảm đảm bảo bảo vệ chống lại tin tặc, cơ quan chính phủ và kẻ rình mò. Mật khẩu và dữ liệu cá nhân của bạn hoàn toàn an toàn khi chạy ZoogVPN.

► Quyền riêng tư và ẩn danh trực tuyến
Tránh bị theo dõi trực tuyến và bảo vệ danh tính của bạn khỏi ISP hoặc các cơ quan chính phủ bằng cách che giấu IP thực của bạn. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng sự riêng tư của bạn bằng cách giữ nhật ký bằng không.

► VPN nhanh
Trải nghiệm tải xuống nhanh chóng và phát trực tuyến với chất lượng HD tuyệt vời với mạng lưới các nút VPN 1Gbps tốc độ cao chuyên dụng trên toàn thế giới.

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của ZoogVPN https://zoogvpn.com/privacy và Điều khoản dịch vụ https://zoogvpn.com/terms.

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Zoog VPN - Internet freedom, security and privacy

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Zoog VPN - Internet freedom, security and privacy

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng appstv
Cửa hàng appstv 43.57k 76.18M

Thông tin APK về Zoog VPN - Internet freedom, security and privacy

Phiên bản APK 2.1.2
Khả năng tương thích Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên Zoog Services Ltd.


Tải về Zoog VPN - Internet freedom, security and privacy APK
Tải về